Vad är Annonskollen?

Annonskollen är ett initiativ från demokratinätverket Skiftet, och verkar för ett mer öppet, ärligt och respektfullt debattklimat i Sverige. Genom att belysa vem som betalar för politiska annonser i sociala medier vill vi bidra till att den politiska kommunikationen blir mer transparent.

Annonskollen kommer att bygga en öppen och sökbar databas med politiska annonser som har blivit riktade mot svenska medborgare och information kring de sociala mediekonton som står bakom dessa annonser. Detta kommer hjälpa journalister, faktagranskare och medborgare att få överblick kring omfattningen av politiska annonser som vill påverka den svenska politiken på ett sätt som tidigare inte har varit möjligt.

Varför är det viktigt?

Annonser i sociala medier kan riktas med millimeterprecision baserad på var en person befinner sig, demografi och intressen och kan på så vis påverka våra politiska värderingar. Men de är inte synliga för andra förutom den som är utvald, plattformen som annonsen är på och personen som betalar.

Ökad transparens kring dessa annonser är extra viktigt då de inte innefattas av svensk lag. Sociala medieplattformar ger utländska aktörer kryphål där de med lätthet kan påverka den svenska debatten och politiken. Idag finns det inga lagar som reglerar utländsk påverkan genom sociala medier, detta vill vi ändra på.

Hur kommer Annonskollen att fungera?

Genom att installera ett tillägg i din webbläsare, bidrar du till att samla in och därmed även visa upp de politiska annonser som riktas mot dig under valet.

Den data som samlas in kommer att publiceras för tillgång för journalister, men även för den som vill söka bland de politiska annonser som publicerats på Facebook.

Den insamlade datan kommer sedan att användas för att visa utsträckningen av den politiska annonseringen på Facebook och därmed kunna trycka på för ökad transparens

Vilka står bakom detta projektet?

Annonskollen.info är ett projekt drivet av demokratinätverket Skiftet vars intäkter främst kommer från små donationer från engagerade svenskar runt om i landet. Projektledare är Lisa Gemmel som är anställd av Skiftet för att driva frågan om digital propaganda. Annonskollen.info är del av ett projekt om digital propaganda som finansieras med hjälp av medel från stiftelsen Omidyar Network för att bekämpa digital desinformation. Summan vi har fått är 1,3 miljoner kronor.

Annonskollens data kommer från privatpersoner som har valt att installera ett tillägg, utvecklat av den brittiska organisationen Who Targets Me. Den svenska översättningen har gjorts av Skiftet.

Hjälp till med att hålla koll på annonsörerna