Vad är Annonskollen?

Annonskollen är ett initiativ från demokratinätverket Skiftet, som verkar för ett mer öppet, ärligt och respektfullt debattklimat i Sverige. Genom att belysa vem som betalar för politiska annonser i sociala medier vill vi bidra till att den politiska kommunikationen blir mer transparent.

Annonskollen är en öppen och sökbar databas med de politiska annonser som har samlats in av annonskollare runt om i Sverige. En annonskollare samlar in annonser genom webbtillägget Who Targets Me. Med hjälp av databasen får medborgare, journalister och faktagranskare en överblick av omfattningen av politiska annonser som vill påverka väljare och politiker inför Europaparlamentsvalet.

Facebook har inför Europaparlamentsvalet lanserat sin arkivdatabas för hela EU. Annonskollen finns även för att granska den databasen och se om Facebook lägger upp alla så kallade “issue ads”, politiska annonser om sakfrågor, som det betalas för.

Varför är det viktigt?

Annonser i sociala medier kan riktas mot inndivider med millimeterprecision baserad på var en person befinner sig, demografi och intressen och kan på så vis påverka våra politiska värderingar. Men de är inte synliga för andra förutom den som är utvald, plattformen som annonsen är på och personen som betalar.

Ökad transparens kring dessa annonser är extra viktigt då de inte innefattas av svensk lag. Sociala medieplattformar ger utländska aktörer kryphål där de med lätthet kan påverka den svenska debatten och politiken. Idag kan vem som helst betala för att påverka svenska väljare. Så länge det är lagtligt, ska det också vara tydligt vem som betalar för att påverka och vem de vill nå.

Hur kommer fungerar Annonskollen?

Genom att installera ett tillägg i din webbläsare, bidrar du till att samla in och därmed även visa upp de politiska annonser som riktas mot dig under valet.

Den data som samlas in kommer att publiceras för tillgång för journalister, men även för den som vill söka bland de politiska annonser som publicerats på Facebook.

Den insamlade datan kommer sedan att användas för att visa utsträckningen av den politiska annonseringen på Facebook och därmed kunna trycka på för ökad

Vilka står bakom detta projektet?

Annonskollen.info är ett projekt drivet av demokratinätverket Skiftet vars intäkter främst kommer från små donationer från engagerade svenskar runt om i landet. Projektledare är Lisa Gemmel som är anställd av Skiftet för att driva frågan om digital propaganda. Annonskollen.info är del av ett projekt om digital propaganda som finansieras med hjälp av medel från stiftelsen Luminate för att bekämpa digital desinformation. Summan Skiftet har fått är 1,3 miljoner kronor.

Annonskollens data kommer från privatpersoner som har valt att installera ett tillägg, utvecklat av den brittiska organisationen Who Targets Me. Den svenska översättningen har gjorts av Skiftet.

Hjälp till med att hålla koll på annonsörerna